Det finnes i dag en rekke lekkasjer i vårt vann og avløpssystem. Vi har samarbeidspartnere som driver med separering av spillvann og overvann.